RODO

W kontekście wymogów RODO  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”, wpisany do Rejestru KRS pod numerem 0000137976, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Skoczowskiej 4, organizator cyklu miejskich zawodów w biegu na orientację „Bielsko-Biała Nocą” oraz innych wydarzeń rekreacyjno – sportowych.
 • Przetwarzane dane osobowe obejmują:  Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub, adres e-mail.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie tych danych (przy zgłoszeniu udziału w zawodach).
 •  Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub:
  Dane wymagane przy zgłoszeniu udziału w naszych zawodach, wykorzystywane      wyłącznie na cele związane z organizacją danego wydarzenia (m.in. listy startowe, wyniki, klasyfikacja generalna).
 • Adres e-mail:
  Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mailowego na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub – okres trwania danego wydarzenia.
 • Adres e-mail – do chwili przekazania Administratorowi informacji o rezygnacji z newslettera.
 • Osoba, która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 • W celu realizacji uprawnień, osoba, której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: bielsko.noca@gmail.com.
Reklama