RODO

W kontekście wymogów RODO  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”, wpisany do Rejestru KRS pod numerem 0000137976, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Skoczowskiej 4, organizator cyklu miejskich zawodów w biegu na orientację „Bielsko-Biała Nocą” oraz innych wydarzeń rekreacyjno – sportowych.
 • Przetwarzane dane osobowe obejmują:

– Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub,

– adres e-mail.

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie tych danych.
 •  Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub:
  Dane wymagane przy zgłoszeniu udziału w naszych zawodach, wykorzystywane      wyłącznie na cele związane z organizacją danego wydarzenia (m.in. listy startowe, wyniki, klasyfikacja generalna).
 • Adres e-mail:
  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego  obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością subskrypcji newslettera dotyczącego zawodów „Bielsko-Biała Nocą” i innych naszych wydarzeń.
 • Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 •  Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub – okres trwania danego      wydarzenia.
 •  Adres e-mail – do chwili przekazania Administratorowi informacji o rezygnacji z newslettera.
 • Osoba, która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 • W celu realizacji uprawnień, osoba, której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: bielsko.noca@gmail.com.