Regulamin Bielsko-Biała Nocą zima 2017.

 

Regulamin Bielsko – Biała Nocą Zima

15 grudnia 2017 r. (piątek)

Wieczorne zawody w biegu na orientację zaliaczane do polsko-czeskiej Śląskiej Zimowej Ligi BnO

Organizatorzy:

 • Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Bielsko-Biała O-Team

Zespół organizatorów:

 • Kierownik zawodów: Franciszek Suchy
 • Sędzia główny: Kamilla Wojarska
 • Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski
 • Kierownik startu: Krzysztof Bodzek
 • Kierownik mety: Krzysztof Świerkosz
 • Biuro zawodów: Katarzyna Daniek

Cel zawodów:    

 • popularyzacja biegu na orientację wśród mieszkańców Bielska-Białej
 • promocja miasta wśród biegaczy spoza Bielska-Białej
 • pokazanie miejsc w Bielsku-Białej, które w ostatnich latach zyskały nowe oblicze
 • rozszerzenie oferty form rekreacji dostępnych w Bielsku-Białej

Uczestnicy:     

zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Termin i miejsce zawodów:

– 15 grudnia (piątek)            Stadion Miejski ul. Żywiecka

Trasy, kategorie:         

– A (długość ok. 3,0 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn,

– B (długość ok. 2,0 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn,

– C (długość ok. 1,5 km) – dla początkujących, możliwy start w zespołach 2-osobowych,
z oddzielną klasyfikacją dla kobiet, mężczyzn, zespołów mieszanych.

– R – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12),

-W – dla zespołów rodzinnych z dziećmi w wózkach.

 Mapa:                

Będzie przygotowana specjalna mapa według międzynarodowych standardów  dla map do biegów na orientację uwzględniając takie obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Aktualność grudzień 2017.

Teren zawodów:         

Teren zawodów częściowo pokryje się z obszarem mapy „Ratusz” z 2016 roku,
a częsciowo będzie to nowy teren dotychczas nie zmapowany dla potrzeb biegu na orientację.

System potwierdzeń:

SportIdent; kara za zgubienie chipa organizatorów wynosi 150 zł.

Zasady rozgrywania zawodów:                                                  

 • Biorący udział w zawodach startują w swoich kategoriach w odstępach czasowych zgodnie
  z opublikowanymi przed zawodami na liście startowej minutach startowych.
 • Przed startem zawodnicy zgłaszają się do biura zawodów w celu zweryfikowania numeru swojego chipa lub wypożyczenia chipa od organizatorów. Wydawanie chipów odbywać się będzie do godz. 18:30.
 • Start rozpoczyna się o godz. 18:30 – jest to minuta 00.
 • Na 1 minutę przed startem startujący otrzymuje dokładną mapę terenu z zaznaczonymi na czerwono: miejscem startu (trójkąt), punktami kontrolnymi (kółeczka), metą (podwójne kółeczko), oraz ew. obszary z zakazem wstępu (ukośne linie).
 • Ze startu rusza na sygnał sędziego, w swojej minucie startowej.
 • Zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za pomocą systemu SportIdent. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w tym celu w specjalną stację, do której należy włożyć (przyłożyć) swój chip. W przypadku nie zadziałania stacji zawodnicy  potwierdzają obecność odnalezionych punktów kontrolnych  na mapie perforatorem, który również znajduje się na wyposażeniu punktu.
 • Trasa biegu między punktami kontrolnymi zależy od startującego – przestrzegając przepisów
  o ruchu drogowym, zapisów w regulaminie zawodów, zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 • Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-czerwonym lampionem o rozmiarach
  30 x 30 cm i wyposażone w stacje SI i perforatory.
 • Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.
 • Zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na mecie za pomocą chipa i stacji SI.
 • Po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do biura zawodów w celu odczytania przebiegu trasy z chipa. Zawodnicy, którzy korzystali z chipów organizatorów oddają je w biurze zawodów.j
 • Klasyfikacja wg czasu pokonania trasy, w pierwszej kolejności startujący, którzy zaliczyli wszystkie punkty kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym 1-m punktem, 2-ma, itd.
 • Limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 75 minut.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie zawodów: http://www.bielskobialanoca.pl.

Zgłoszenia najpóźniej do 12 grudnia do północy. Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze zawodów danego etapu w miarę dostępności dodatkowych map oraz za wyższą opłatą startową. Terminowe zgłoszenie daje gwarancję otrzymania całego pakietu startowego. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika lub nazwę zespołu, kategorię (wybór trasy) oraz numer chipa.

Opłata startowa:

Obowiązują opłaty startowe w wysokości :

– 10 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A,B,C,

– 5 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A,B,C

– 10 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12) oraz W.

Opłaty startowe  płatne na konto :

 • Klub Sportowo – Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”
 • 43 -300 Bielsko – Biała ul. Skoczowska 4
 • nr konta : 7211 6022 0200 0000 0061 7799 72
 • BANK MILENIUM S.A. Oddział Bielsko – Biała
 • lub w biurze zawodów, ale w wyższej wysokości:
 • – 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A,B,C,
 • – 8 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A,B,C
 • – 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12) oraz W.
 • Wyższa opłata nie dotyczy zawodników z Czech.
 • W przypadku wpłaty na konto w ostatnim dniu przed zawodami, w biurze zawodów należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty.

Lista startowa:

Lista zgłoszonych zawodników będzie umieszczona na stronie zawodów najpóźniej 24 godziny przed zawodami.

Komunikat techniczny:

Komunikat techniczny dostępny będzie na stronie zawodów najpóźniej 13 grudnia 2017 r.

Wyniki: Wyniki pojawią się na stronie http://www.bielskobialanoca.pl do 24 godzin po zawodach.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej kategorii. O kolejności w klasyfikacji na każdym etapie będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

Świadczenia:

 • mapa dla każdego zawodnika,
 • napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów,

Nagrody:

–   Dyplomy i upominki dla zwycięzców poszczególnych kategorii A,B,C.

–   Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w kategorii R i W.

–   Okolicznościowe medale dla wszystkich zawodników z kategorii A, B, C, którzy ukończą bieg oraz dla dzieci z kategorii rodzinnej.

Wszyscy zawodnicy, którzy zostaną na zakończeniu zawodów wezmą udział w losowaniu nagród ufundowanych przez naszych partnerów.

Program:

 • 17:30-18:30 praca biura zawodów
 • 18:15 otwarcie zawodów, odprawa techniczna
 • od 18:30 start zawodników (interwałowy)
 • 20:45 podsumowanie jesiennej edycji Bielsko-Biała Nocą
 • 21:00 podsumowanie i zakończenie zawodów

Udział w zawodach:

Warunkiem udziału w zawodach jest:

 • złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
 • złożenie zobowiązania do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia (w Biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego
  o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
 • w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,

Weryfikacja zawodników:

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacone wpisowe.

Uwagi:

 • Organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
 • Organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną. Nie będzie zapewniona opieka lekarska.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Kontakt:

e-mail: bielsko.noca@gmail.com

sprawy organizacyjne: Kamilla Wojarska tel.503 121 622

sprawy techniczne: Krzysztof Wojarski tel. 500 162 802

kierownik zawodów: Franiciszek Suchy tel. 691 527 646

 

 

Bielsko-Biała, dn. 14 listopada 2017 r.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s