Wyniki III etapu BB Nocą

Wyniki III etapu Bielsko-Biała Nocą 16 listopada 2017 r. tutaj: Wyniki III etap

BBN2017-3-międzyczasy

Reklamy

III etap Osiedle Kopernika

16 listopada odbędą się kolejne zawody w biegu na orientację z cyklu  Bielsko-Biała Nocą.

Tym razem zawody zorganizowane zostaną na terenie Osiedla Kopernika.

Biuro zawodów: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Victoria” w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16.

Program zawodów:

– 17:30-18:30 praca biura zawodów, wydawanie chipów

-18:15 otwarcie zawodów, odprawa techniczna

-18:30-20:00 start zawodników (interwałowy)

-20:45 zakończenie zawodów

Zgłoszenia przez formularz: http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos

Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów możliwe, ale tylko do godz. 18:00

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć do biura zawodów pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Wzór oświadczenia tutaj: OswiadczenieRodzica

Obowiązują opłaty startowe w wysokości:

– 10 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A,B,C,

– 5 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A,B,C

– 10 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12) oraz W (rodzice z dziećmi w wózkach)

Uwaga: próbnie wprowadzamy nową kategorię W rodzice z dziećmi w wózkach.

Opłaty startowe  płatne na konto :

Klub Sportowo – Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”

43 -300 Bielsko – Biała ul. Skoczowska 4

nr konta : 7211 6022 0200 0000 0061 7799 72

BANK MILENIUM S.A. Oddział Bielsko – Biała

proszę w komentarzu wpisać imię, nazwisko, kategorię zawodnika

lub w biurze zawodów, ale w wyższej wysokości:

– 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A,B,C,

– 8 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A,B,C

– 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R i W (rodziny z dziećmi do lat 12).

Lista startowa II etap BBN

Lista startowa Bielsko-Biała Nocą i Mistrzostw Śląska w Nocnym Biegu na Orientację:

Lista kategoriami

Przypominamy, że zawodnicy startujący w Mistrzostwach Śląska w Nocnym Biegu na Orientację są równolegle klasyfikowani w Bielsko-Biała Nocą.

Zawodniczki z kategorii K18, K21, K35,  w kategorii AK.

Zawodniczki z kategorii K40, K45, K50 w kategorii BK.

Zawodnicy z kategorii M18, M21, M35, M40 w kategorii AM.

Zawodnicy z kategorii M45, M50, M55, M60 w kategorii BM.

Ważny komunikat: minuta 0:00 o goz. 18:30